forsvar AFP.no

Lenker:

Kommentarer

Den nye AFP-ordningen.
Kravet om at ny AFP-ordningen må bli minst like god som dagens er med forbehold bare innfridd for fem årskull, og delvis innfridd for de ti neste årskull. LO-kongressens vedtak eller Fellesforbundets landsmøtevedtak om AFP er altså ikke innfridd
April 08

Regjeringen villeder om AFP-tap
Regjeringen sammenlikner nettotall med bruttotall, fjerner virkningen av levealderjusteringa og lager seg en idealarbeider som har topplønn i alle år. 
Feb. 08

Sluttrapporten fra AFP-utvalget - Seier eller skinnmanøver?
Har regjeringen tatt til fornuften og innsett at fagbevegelsens grunnplan ikke aksepterer Arbeids-og inkluderingsministerens diktat om likt samla AFP-tillegg til alle?
Feb. 08

Timeglasset renner ut.
Bjarne Håkon Hanssen (BHH)ga seg sjøl frist til nyttår med å komme med sitt forslag til en tilpasset AFP-ytelse for å unngå storkonflikt til våren. 
Jan. 08

En mer usikker alderspensjon
Pensjonsalderen heves til 68 år i 2010
En mer usikker alderspensjon, større forskjeller og flere fattige pensjonister.  
Jan. 08

AFP kravene fra landsmøtet i Fellesforbundet
Vi mener at disse kravene er i tråd med LO-kogngressens vedtak.  

Vi gir ikke fra oss AFP.  
131 klubber og fagforeninger har nå bevilget 3 mill.
Juni 07

Hva er sannhet?
Fakta viser at våre medlemmer taper på alleårsregelen. 
Juni 07

Stein Aamdal's 1. mai tale i Tromsø
La oss bruke dagen til å sloss for våre krav.
1 Mai 07

Stortingsforliket om pensjonsreformen
Pensjonsreformen er et pensjonsran. 

Spørsmål og svar

Aksjon Forsvar AFP gjør opp regnskapet:
Aksjon forsvar AFP  tilbakebetaler nå ubrukte midler til bidragsyterne. Ved å klikke på lenkene under, får du tilgang til både Revisjonsberetningen og prosjektregnskapet for Aksjon Forsvar AFP. 
Dokumentene er lagret i  pdf-format

Revisjonsberetning for "Aksjon Forsvar AFP"

Prosjektregnskap Aksjon Forsvar AFP:

08.03.2010.

Opprop til tillitsvalgte i offentlig sektor.
Ikke godta den usosiale AFP-modellen fra privat sektor! 
Forsvar dagens sosiale AFP-ordning – og dagens tjenestepensjonsordning!

Av frittstående pensjonsrådgiver Harald Engelstad    11/2008
Last ned oppropet her!


Les mer her 10/2008

VESTLANDSKONFERANSEN 2009

Dette kan ikke LO se bort fra.
Arbeidslinja i ny folketrygd overser at sosial ulikheter i helse og dødelighet kan gi økte forskjeller.
Last ned presentasjonen her for å få med notatfeltet under foilene.


Laste ned hele løpeseddelen.

Uttalelse fra Forsvar AFP om AFP i offentlig sektor.
AFP i offentlig sektor kan ikke bli en blåkopi av privat sektor. Offentlig sektor har en annen sammensetning enn privat sektor, med høyere kvinneandel, flere deltidsansatte og større andel med høyskole- og universitetsutdanning. Svært mange vil ikke ha 40 års opptjening med jevn lønn som beregningene av den nye afp-ordningen bygger på, og vil derfor tape mer på en blåkopi. Les mer her.

Stein Aamdal's tale 1. mai i Kristiansund
Gratulere med dagen, folkens 
1.mai er vår dag, fagbevegelsens dag
Vi har fått dagen, men de før oss måtte ta dagen.
La oss beholde dagen
La oss også bruke 1.mai til å sloss for våre krav.
Ingenting varer evig, heller ikke våre rettigheter.
Vi har ikke vunnet velferdsstaten til odel og eie.
Velferdsstaten er som en vandrepokal.
Den må vinnes hele tida ellers blir den tatt fra oss. 
Klikk her for å leste resten av talen.

 
Klikk på bildet for å laste ned hele løpeseddelen.

Klikk her for å laste ned utskriftsvennlig 
utgave av løpeseddelen.

Til alle fagorganiserte i offentlig sektor vil vi si:
• Nå gjelder det å følge med! Staten legger opp til en full gjennomgang av alle offentlige tjenestepensjoner senest i oppgjøret 2009. Mange har mye å miste.
• Vi skal ikke godta pensjonskutt for folk flest i verdens rikeste land. Vi krever fortsatt AFP på minst dagens nivå.
• Vi kan ikke godta underminering av offentlige tjenestepensjoner, som er betalt for av offentlig ansatte gjennom lavere lønnsnivå gjennom mange tiår.
• Ta opp saken i klubber og foreninger for å øke kunnskapen og presset i saken fram mot oppgjøret våren 2009!

AFP på en-to-tre!

Magnus E. Marsdal, forfatteren bak Frp-koden, har skrevet en lettlest, engasjerende og solid pamflett om vårens største kampsak for fagbevegelsen: Avtalefesta pensjon (AFP).
AFP på en-to-tre gir en rask og grundig innføring i det viktigste:
* Hva er AFP?
* Hvor mye kan den enkelte tape hvis AFP ødelegges?
* Hva er tariffkravene som skal sikre AFP?

Du kan nå bestille boka direkte fra Forlaget Manifest for kun 99,- (portofritt tilsendt). Ved større bestillinger gis kvantumsrabatt. Bestill via www.manifest.no eller ved å sende en e-post til hakon@manifest.no eller ring tlf 47 41 37 81.  

 

Antall besøk 
fra 02.03.2007

Counter Stats
play football
play football Counter

 

”Aksjon Forsvar AFP.”
Verkstedklubben Aker Verdal
Aker Kværner Verdal AS
7650 Verdal

d